Metų eigoje jūrų skautai turi daugybę renginių: nuo buriavmo sueigų mažomis grupelėmis ir pavasario šventės, kurioje susirenka apie du tūkstančius skautų iš visos Lietuvos!

foto pvz 4

Vasaros stovykla - tai laukiamiausias metų iššūkis! Jos metu savaite laiko išgyventi miške, kartu su komanda valdyti laivus ir keliaujame ieško nuotykių!

Stovyklavimo sezono uždarymas - jūrų skautai iš visos Lietuvos suguža prie ežero, tam, kad paskutinį kartą metuose pabūtų drauge prie laužo, padainuotų ir paskutinį kartą paburiuotų prieš sudedant laivus žiemai.

uždarymas
gimtadienis 2

Jūrų skautų gimtadienis švenčiamas kovo 12 d. ir jo metu minimas jūrų skautų įkūrimą Lietuvoje. Šis renginys kasmet organizuojamas vis kitame mieste. Jūrų skautų gimtadienis dažniausiai yra tarsi trumpa stovykla su nakvyne, kuri pritraukia gausų būrį dalyvių dėl įdomios ir nuolat kintančios programos.

Įdomu! jūrų skautai įkurti 1922 m. kovo 12 dieną, o jūrų skautės – 1936 m. vasario 16 dieną.

Valtininkų kursai, tai būsimų vadovų rengimo kursai. Kursai yra skirti aktyviausiems 15-18 metų amžiaus jūrų skautams ir susideda iš trijų dalių: teorinių kursų, praktikos dirbant su vaikais ir stovyklos, skirtos ugdyti praktinius gebėjimus. Valtininkai - tai sudėtingi, daug ištvermės, pasiryžimo, disciplinos ir valios reikalaujantys kursai.

Nuo 2002 metų jau įvyko penkeri tokie kursai, o dalyvių pažymėjimus gavo virš 50 skautų!

valtinikai
kapitonas 2
žuvę jūroj

Žuvusiųjų jūroje minėjimas - tai tradicija atsiradusi po 1933 liepos 15d. metų tragedijos, kuomet sudužus jūrų skautų burlaiviui „Budys“ žuvo trys jūrų skautai. Tradiciškai kasmet paskiriame vieną dieną stovykloje tam, kad rimtyje dainomis pagerbtume visus žuvusius jūrose.