6–10 metų JAUNESNIEJI JŪRŲ SKAUTAI

Jaunesniesiems jūrų skautams pagrindinis mokymosi instrumentas yra žaidimai ir jų vaizduotėje sukurtas pasaulis. Įsijausdami į bebriukų vaidmenį (taip jie yra vadinami), tyrinėdami upes ir gamtą, patiria daug nuotykių ir mokosi pažinti save bei aplinką. Programa vyksta didelėse grupėse, kur vadovas yra besąlygiškas autoritetas. Jis paskirsto vaikams nedidelius darbelius, taip vaikai mokosi atsakomybės. Jaunesnieji skautai saliutuoja dviem pirštukais – Dievui ir Tėvynei. Jie per maži prisižadėti rūpintis artimu. Tačiau nuo pat mažų dienų ugdoma meilė Tėvynei – giedamas himnas, minimos valstybinės šventės. Kiekvieną dieną jaunesnieji jūrų skautai skatinami padaryti po vieną gerąjį darbelį, tai jiems primena mazgelis ant kaklaraiščio.

11–14 metų JŪRŲ SKAUTAI

Jūrų skautai dirba mažesnėmis grupelėmis – valtimis, kurias sudaro 5-9 vaikai. Kiekvienas valties narys yra labai svarbus ir turi savo pareigas. Vadovas vis dar užima svarbų vaidmenį grupėje, tačiau vaikai taip pat skatinami įsitraukti į sueigų planavimą, užsiėmimų pravedimą savo bendraamžiams. Valtyje kiekvienas jūrų skautas turi kokias nors pareigas taip prisiimdamas atsakomybę už bendrą veiklą. Šis amžiaus tarpsnis labai svarbus, nes prasideda pokyčiai, perėjimas į paauglystę, o kartu ir vertybių paieškos. Todėl veikla skirta tobulėti ir stiprinti save ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Skatinama tolerancija vieni kitiems. Jūrų skautų užsiėmimuose didelis dėmesys skiriamas jūrinei programos daliai, siekiant padėti geriau suvokti Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją bei susipažinti su įvairiausiais vandens užsiėmimais. Skautai saliutuoja trimis pirštais – Dievui, Tėvynei, artimui.

15–17 metų PATYRĘ JŪRŲ SKAUTAI

Ši amžiaus grupė didelė pagalba vyresniesiems, dažnai padeda vadovams vesti užsiėmimus mažesniesiems, aktyviai įsitraukia į renginių ir stovyklų organizavimą. Savarankiškumas – šis žodis geriausiai apibūdina patyrusius jūrų skautus. Visą veiksmą jie organizuoja patys, prisiimdami vis didesnes atsakomybes. Jiems suteikiama galimybė išbandyti save įvairiose pareigose.Ypatingai svarbus darbas grupelėmis - valtimis, kuomet vadovas lieka stebėtojo pozicijoje, kaip padedantis, lydintis asmuo. Keliami vis didesni iššūkiai sau – fizinės ištvermės reikalaujančios užduotys, žygiai, ypatingai stipri vandens programa, buriavimas, irklavimas. Iššūkiai taip pat prisideda prie savęs ieškojimo, charakterio formavimo.

17–29 metų VYR. SKAUTAI – GINTARĖS IR BUDŽIAI

Paslaptimis apipintas vyr. skautavimas domina kiekvieną – tiek jaunesnįjį, tiek patyrusį jūrų skautą. Tai laikas, kuomet jaunas žmogus ruošiasi išeiti iš saugios aplinkos, vertybių sistema dar nėra galutiniai susiformavusi. Vyr. skautavime ypatingą vietą užima individualus, vidine motyvacija pagrįstas darbas su savimi, turintis žaidimo elementų, keliantis iššūkius pačiam sau, bet kartu ir apimantis esmines vertybes, reikalingas gyvenime.Vyr. skautų programa yra slapta ir prieinama tik jos dalyviams.

18-n metų SAVANORIAI IR VADOVAI

Skautuose laukiami ne tik vaikai, bet ir tėveliai, o taip pat visi suaugusieji, nuo 18 m. Tai mūsų didžiausia pagalba tiek dirbant su vaikais, tiek su ūkio reikalais – virtuve, inventoriumi, uosto priežiūra, laivų transportavimu. Ypatingai svarbi patyrusių žmonių, suaugusiųjų pagalba vandenyje, kuomet rizika yra žymiai didesnė nei įprastai dirbant su vaikais. Palaikanti ir draugiška aplinka leidžia kiekvienam išbandyti save įvairiose srityse bei rasti jiems labiausiai tinkančią vietą skautiškoje veikloje.