Robertas Stephensonas Smythas Baden-Powell’is

1857 m. vasario 22 d. – gimė pasaulio skautų įkūrėjas Robertas Stephensonas Smythas Baden-Powell’is. Jo tėvas, H.G. Baden-Powell’is, buvo Oxfordo universiteto profesorius, Karališkosios mokslų akademijos narys, parašęs nemaža filosofijos ir teologijos veikalų.
Po Baden Powell’io tėvo mirties šeima persikėlė gyventi į Hyde Park Gate South, kur prabėgo Roberto vaikystė.

1869 m. – Pradėjo mokytis jūrininkystės Conway laive. Šioje strityje jis dirbo su dideliu atsidėjimu ir entuziazmu. Su laivu jis nesiskirdavo net ir šventadieniais: tomis dienomis jis pasiimdavo savo jau pakankamai paaugusius brolius ir plaukiodavo jūra. Čia jaunasis Robertas gana greitai išmoko valdyti laivą, stovyklauti, virti ir greitai vykdyti vyresniųjų įsakymus. Broliai keliavo, iškylavo. Čia Robertas įgijo gamtininko ir žvalgo patyrimą.
1871 m. – Jis išlaikė egzaminus į Charterhouse mokyklą.
1973 m. – Charterhouse mokykla perkelta į Godalmingą. Netoli mokyklos buvo tankus miškas, kuriame R. Baden-Powell’is dažnai leisdavo laiką. Jis išmoko sėlinti, sekti pėdsakus, stebėti paukščių ir žvėrių gyvenimą, vikriai sugauti ir meistriškai išsikepti žvėrelį, pasistatyti palapinę, vartoti mažąjį kirvuką. Šioje mokykloje R. Baden-Powell’is praleido kelerius metus.
1876 m. – Įstojo į britų kariuomenę, išvyko kariauti į Indiją.
1883 m. – Buvo paskirtas pulko adjutantu.

baden-powell_2

1899 m. – Mafekingo apsuptyje Robertas Baden-Powell’is pagarsėjo tuo, kad suorganizavo savanorius berniukus – kadetus, kurie atlikdavo daugelį ryšininkų pareigų ir pasižymėdavo drąsa ir atsakingumu. Tai buvo lyg skautybės idėjos pradžia.
1900 m. – Karalienė Viktorija jam suteikė generolo-majoro lapsnį.
1901 m. – Apdovanotas lordo titulu.
1907 m. – R. Baden-Powell’is surengė pirmąją skautų stovyklą Brownsea saloje. Ši data laikoma oficialia skautybės pradžia.

Edward the Prince of Wales and B-P meet the Cub Scouts at the 1st International Jamboree at Olympia in 1920

Edward the Prince of Wales and B-P meet the Cub Scouts at the 1st International Jamboree at Olympia in 1920

1908 m. išleido knygą „Skautybė berniukams“ (Scouting for Boys).
1910 m. – R. Baden-Powell’is pasitraukė iš kariuomenės.
1912 m. – R. Baden-Powell’is išvyko į kelionę aplink pasaulį studijuoti skautybės problemų įvairiose šalyse. Pirmojo pasaulinio karo metu skautų įkūrėjas parašė vadovą jaunesniesiems skautams (vilkiukams) ir knygą Skautybė mergaitėms. Pokario laiku daug laiko skyrė taikos idėjoms skelbti.

1912 m. – Kelionėje aplink pasaulį sutiko Olave St.Clair Soemes, kurią vedė grįžęs į Angliją.
1933 m. rugpjūčio 17d. – Baden Powell’is ir skaučių globėja Olave su šeima ir 650 anglų skautų vadų ir skaučių vadovių atvyko į Palangą.
1938 m. – Jau silpnos sveikatos Baden Powell’is išvyko į Afriką (Kenija).
1941 m. sausio 08 d.- mirė. Palaidotas Afrikoje.