Video: https://www.youtube.com/watch?v=SzbpKEcM6zQ

Jūrų skautų 100-mečio himnas
„100 jūrmylių “

Ryto rasoj plaunam kojas
Saulei nugarą atkloję/
Lietų pavertę savo draugu
Dėkojam rate už tai, ką turiu.

 

Mazgų voratinkliai siūbuoja
Laumių žirgai nendres bučiuoja /
Kaip baltos žuvėdros savo sparnus
Keliam bures į vandenis plačius.

 

Priedainis.
O jau....
Vakarėjant renkamės prie laužų, ų, ų,
Dieną jūra iki kelių,
O naktį ant žemės guliu, u, u
Ir sapnuoju, kad buriuoju
Aš irkluoju, prakaituoju.
Sese, broli, jūsų pakanka, kad jaustis gyvu!

 

 

Nemunu laivas aplenkia buojas.
Karta iš kartos šimtą mylių kartoja /
Teleportuotis išties negali
Mes vėl su banga, o krantas toli.

 

Dievui, Tėvynei, Artimui, Jūrai
Žemė mėlynai alsuoja /
Krantai išlydės ir pakvies į namus.
Gero vėjo ir leidžiamės į vandenis plačius...

 

Priedainis. x 2